Rechtstreeks toegankelijke hulp

Als je nog geen persoonsvolgend budget hebt, kan je toch al gebruik maken van de diensten van ’t Volderke.

Je kan per jaar maximaal 8 punten besteden aan de ondersteuning die je nodig hebt.

Je kan kiezen of combineren uit verschillende vormen van hulp, zoals:

  • Thuisbegeleiding
  • Logeeropvang
  • Atelierwerking

Als je meer ondersteuning wilt, maar nog geen persoonsvolgend budget hebt, kunnen we je ook helpen om andere diensten te vinden die je ondersteuning bieden, ook als ze niet specifiek voor mensen met een beperking zijn.

We kijken samen met jou wat je nodig hebt, hoe we je kunnen helpen en hoe vaak we contact hebben.

De Brug

In Geel werken we in nauwe samenwerking met verschillende andere diensten om de juiste ondersteuning te geven aan mensen die onlangs te maken kregen met een hersenletsel of een fysieke beperking. We willen ervoor zorgen dat je na je revalidatie de weg blijft vinden in de hulpverlening die er in de regio is.

  • Hoe gaat het verder na mijn revalidatie? 
  • Bij wie kan ik nog terecht met mijn vragen? 
  • Bij wie kunnen mijn mantelzorgers terecht met hun vragen? 
  • Wie helpt me ontdekken wat er nog allemaal kan, ondanks mijn nieuwe beperking? 
  • Ervaringen delen met en leren van anderen in een vergelijkbare situatie…

Onze groepsmomenten vinden plaats in dienstencentrum Luysterbos (tegenover de revalidatieafdeling van het ziekenhuis in Geel).