Doelgroep

Wie kan er in ’t Volderke terecht? 

vzw ’t Volderke biedt opvang aan volwassenen met een fysieke handicap. Deze handicap kan aangeboren of verworven zijn.

Volwassenen met  lichamelijke  beperkingen , eventueel met bijkomend niet aangeboren hersenletsels, uit Meerhout en omliggende gemeenten kunnen terecht in ’t Volderke.

 

Voorwaarden bij ondersteuning van de thuissituatie:

Voor de gebruikers van de contactdienst of dagactiviteiten  zijn er geen specifiek  criteria .

Wil men gebruik maken van  beperkte Rechtstreeks  Toegankelijke Hulp  (RTH)  dan is  een vermoeden van handicap nodig  ( attest van geneestheer).

De gebruikers van het ‘ Kortverblijf’ dienen een aangepaste beslissing van het VlaamsAgentschap voor Personen met een Handicap  (VAPH) te hebben.

Voor ondersteuning van personen die genieten van PAB (persoonlijk assistentiebudget)  geldt dat ze een beslissing moeten hebben waarbij het VAPH hen een PAB-budget toekent.  In samenspraak  met ’t Volderke, kande nodige  assistentie en ondersteuning  voorzien worden.

 

Voorwaarden bij totaalondersteuning:

Bij opname in het tehuis (blijvende opname) wordt een leeftijd vanaf 18 jaar vooropgesteld.

De kandidaat-gebruiker dient in het bezit te zijn van een beslissing van het VAPH die een opvang in een tehuis  toelaat.

Op het vlak van verstandelijk functioneren wordt verwacht dat de gebruiker kan meedenken om een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.  Verder dient de gebruiker rekening te houden met de andere gebruikers, en met eigen fysieke mogelijkheden en beperkingen.

Op het vlak van lichamelijke beperkingen worden geen grenzen gesteld.  Wel zal iedere aanvraag grondig onderzocht worden.

Personen  die volledig zelfstandig kunnen wonen  worden in principe niet aanvaard. Hier kan  de nodige assistentieen ondersteuning  aan huis geboden worden .

Op het vlak van sociale omgang wordt verwacht dat de gebruikers de nodige soepelheid tonen om in groep met anderen samen te wonen en zich te houden aan de regels van het huis.

Tenslotte wordt verwacht dat de kandidaat-gebruiker zelfstandig en vrijwillig beslist om in het huis te wonen.