Heel wat personen met een beperking kunnen rekenen op hun familie om hun dagelijkse zorg te realiseren.

Om het familiaal netwerk waar nodig tijdelijk te ontlasten, kan een kort verblijf in een van onze huizen een oplossing bieden. Dit geeft het netwerk de kans om af en toe de batterijen op te laden, een korte periode van onbeschikbaarheid te overbruggen,… met de zekerheid dat de opvang van hun familielid in goede handen is. 

De hulpverlening bestaat hier uit:

  • Verblijft in een aangepaste kamer, volledig voorzien van meubilair.
  • Opvang/ondersteuning gedurende de ganse dag (24u/24).
  • Aangevuld met andere diensten, zoals kiné, verpleging, activiteitenaanbod,… waar nodig.