De totaal-ondersteuning wordt voorzien in twee huizen (Weegbree en Molenberg) in Meerhout en een huis (Venhof) in Olen

Onze huizen liggen in het centrum van de gemeente. De afstand is voor rolwagens goed te overbruggen, zodat bewoners kunnen deelnemen aan het dorpsleven.

Specifieke begeleiding:

Naast de ruime ADL-service  (hulp geboden bij de gewone Activiteiten van het Dagelijkse Leven),  kan de gebruiker die dit wenst , gebruik maken van bijkomende begeleiding.

*    psycho-sociale ondersteuning (vb. aanvaarden van zichzelf , leggen van contacten met anderen, …)
*    trainingen op het vlak van zelfredzaamheid (vb. men wil zelf meer taken zelfstandig uitvoeren zoals eten, aankleden , zich verplaatsen, communiceren, …)
*    zinvolle dagbezigheden uitbouwen  (vb. de post bedelen, tuinieren, krantje,  crea-activiteiten,  vorming, …)
*   integratie via diverse maatschappelijke activiteiten  (vb leesmoeder in een  nabije school, helpen bij administratieve taken, deelname gehandicaptenraad, …)

Specifieke  hulpverlening, zoals kiné, logo of verpleegkundige zorgen  kunnen in samenwerking met ’t Volderke worden uitgevoerd door externe hulpverleners.