Personen met een fysieke beperking of NAH die (nog) niet over een PVB beschikken, kunnen toch beperkt ondersteuning krijgen.

Deze ondersteuning wordt samen met jou bepaald, afhankelijk van je noden. Al onze hulpverleningsvormen komen hiervoor in aanmerking.

 

  

In Geel trachten we via samenwerking de nodige ondersteuning te bieden aan mensen die recent geconfronteerd werden met een hersenletsel of een fysieke beperking. 

Wat na mijn revalidatie? Waar kan ik nu nog terecht met mijn vragen? Waar kunnen mijn mantelzorgers terecht met hun vragen? Wie helpt me zien wat er nog allemaal mogelijk is, ondanks mijn nieuwe beperking? Ervaringen uitwisselen met en leren van anderen in een vergelijkbare situatie…

Onze groepsmomenten gaan door in dienstencentrum Luysterbos (recht over de revalidatieafdeling van het ziekenhuis in Geel)

220672 Volderke – Flyers De Brug