Doelgroep

Wie kan er in ’t Volderke terecht? 

vzw ’t Volderke biedt ondersteuning aan volwassenen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel.

Mogelijkheden ondersteuning van de thuissituatie:

Afhankelijk of je reeds wel/niet een persoonsvolgend budget (PVB) kreeg toegekend, kunnen we met je bekijken aan welke intensiteit we je ondersteuning kunnen bieden. 

Wie nog niet over een  PVB beschikt, kunnen we via Rechtstreeks  Toegankelijke Hulp  (RTH) ondersteunen. Afhankelijk van je noden bieden we je psychosociale ondersteuning, hulp aan huis, dagbesteding of kort verblijf. Heb je deze hulp met een grotere frequentie nodig, dan kunnen we je ook ondersteunen in je aanvraag van een eigen PVB.

Wie al wel over een PVB beschikt, kan hiermee op maat hulp vragen. Binnen de grenzen van je toegekend PVB staan al onze hulpverleningsvormen voor je open.

Mogelijkheid van totaalondersteuning:

Volwassenen die omwille van de zwaarte van hun fysieke beperking niet meer zelfstandig of bij familie kunnen wonen, kunnen terecht in onze huizen.

Onze afdeling Venhof in Olen is gericht op personen die nog over een zekere zelfstandigheid beschikken, onze huizen in Meerhout zijn gericht op personen voor wie de beschikbaarheid van 24/24 ondersteuning wenselijk is.

Op het vlak van sociale omgang wordt verwacht dat je de nodige soepelheid toont om in groep met anderen samen te wonen.

Voor deze ondersteuningsvorm is het noodzakelijk dat je reeds een PVB kreeg toegekend.