Corona

Op deze pagina verzamelen we al onze communicatie rond de huidige genomen preventieve maatregelen om het voor onze bewoners en medewerkers zo veilig als praktisch haalbaar te houden. Deze maatregelen zijn niet altijd prettig, maar zijn genomen op basis van 

Op die manier komen we tot een best mogelijke wijze van handelen in de huidige omstandigheden, waarbij we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de voortdurend wisselende stand van zaken. We hebben begrip voor de onzekerheden en ongemakken die dit voor bewoners, mobiele cliënten,  familie en andere betrokken meebrengt, maar we durven hopen op  medewerking van alle betrokkenen om deze situatie zo goed mogelijk door te komen.

Hieronder kan u verschillende documenten terugvinden die de genomen maatregelen voor bewoners en cliënten samenvatten. Deze documenten zijn steeds voorzien van een datum waarop ze voor het laatst zijn bijgewerkt.  Uiteraard richten wij ons in onze dagelijkse praktijk op de meest recente richtlijnen (op het moment van aanmaak van deze webpagina zijn de richtlijnen soms tweemaal per dag gewijzigd / verstrengd)

brief aan ouders en familie (13 maart 2020)

brief aan mobiele clienten en familie (13 maart 2020)

brief update mobiele (18 maart 2020)

brief update bewoners en familie (15 april 2020) 
       noot: er is heel wat reactie op de communicatie van de regeringen in verband met het opnieuw toelaten van bezoek in de residentiële voorzieningen. De bevoegde minister Wouter Beke tweette ondertussen reeds dat deze beslissing mogelijk nog wordt uitgesteld. Zoals eerder gezegd: soms wijzigen de maatregelen zelfs terwijl je ze tracht uit te leggen 🙂 . We houden jullie alleszins op de hoogte van het verder verloop.

update 16 april 2020: zonet liet minister Beke weten dat de lockdown van de voorzieningen voorlopig nog niet opgeheven wordt. Dit punt wordt terug op de federale taskforce besproken. Bezoek blijft dus verboden tot nader bericht. Hou jullie gezond!

brief update mobiele clienten 17 april 2020

30 april 2020: de overheid bezorgde ons het kader rond eventuele heropstart bezoeken.  We informeren bewoners en familie over de stand van zaken: 

brief 30 april 2020

opstart bezoek in onze huizen: 

brief 8 mei 2020

verklaring op eer bij bezoek

15 mei 2020: doorstart mobiele begeleidingen en dagondersteuning

25 mei 2020: versoepelingen residentieel

19 juni 2020: brief nieuwe normaal

19 juni 2020: overzicht nieuwe normaal

19 juni 2020: verklaring op eer ateliers

19 juni 2020: verklaring op eer bezoeken aan huis